Видео Заглавие Описание Етикети Добавено на брой гледания

2.12. Задание: Анонимно оценяване, работа в групи, оценяване посредством скали или критерии с различна тежест

...
intermediate level, management of activities, assignment, grading and evaluation in moodle
01/03/2017 - 23:54
0

2. 16. Добавяне на учебно съдържание пакетирано чрез SCORM-стандарт

...
intermediate level, scorm, management of resources
01/03/2017 - 23:54
0

2. 15. Уики: Добавяне на учебна дейност за съвместна работа в курса

...
intermediate level, management of activities, wiki, colaborative way to working
01/03/2017 - 23:54
0

2. 17. Преподаване и учене в реално време с помощта на виртуална класна стая

...
intermediate level, course communication
01/03/2017 - 23:54
0

2. 19. Как да получа обратна връзка от учениците с помощта на учебна дейност Анкета

...
intermediate level, course communication, feedback
01/03/2017 - 23:54
0

2.18. Как да получа обратна връзка от учениците с помощта на учебна дейност Избор

...
intermediate level, management of activities, feedback
01/02/2017 - 19:48
0

2.9 Преглед на резултатите от тест, ръчно оценяване, статистка на теста и тестовите въпроси

...
intermediate level, statistics in moodle, management of activities, test results, test in moodle
11/18/2016 - 13:15
3

2.1. Как да създам речник и да позволя на учениците да добавят съдържание в него

...
intermediate level, management of activities
10/28/2016 - 16:46
100

2.11 Добавяне на задачи за самостоятелна работа с помощта на учебна дейност Задание

...
intermediate level, management of activities, homework in moodle, grading and evaluation in moodle
10/26/2016 - 00:21
0

2.10 Тест в реално време: Създаване и провеждане на тест в класната стая

...
intermediate level, management of activities, grading and evaluation in moodle
10/26/2016 - 00:17
12
X