Видео Заглавие Описание Етикети Добавено на брой гледания

4. Създаване на курс в платформата - формати и основни настройки

...
basic level, course, general information
06/22/2016 - 20:14
0

5. Добавяне на участници с различни роли в курса

...
basic level, course, general information, roles
06/22/2016 - 20:14
0

3. Как да редактирам профила си?

...
basic level, user, general information
06/22/2016 - 20:14
0

7. Създаване на структура на курса с помощта на ресурс Етикет и Резюме на секция

...
basic level, course, course disign, course instruments, course management
06/22/2016 - 20:14
0

6. Организация на обучителното пространство, управление на секции и блокове

...
basic level, course, course disign, course management
06/22/2016 - 20:14
0

2. Достъп до платформата, обучително пространство, навигация

...
basic level, user, general information, navigation
08/08/2016 - 13:49
0

1. Възможности на Moodle

...
basic level, moodle, general information
08/12/2016 - 11:59
0

8. Работа с HTML-редактора

...
basic level, course instruments, html, management of resources
08/12/2016 - 12:10
0

9. Добавяне на видео съдържание от Youtube

...
basic level, course instruments, course resources, video, management of resources
08/12/2016 - 12:10
0

10. Предоставяне на учебно съдържание чрез ресурси Страница и Книга

...
basic level, course instruments, course resources, management of resources
08/12/2016 - 12:11
0
X