Курсът има за цел да даде основни познания по български език на деца в чуждоезикова среда. Обучението се съсредоточава над говоримия български език в неутрален регистър и над употребата му в комуникативни ситуации от ежедневието. В края му обучаващите се трябва да могат:

  • да поздравяват, да се представят и да представят други хора, включително членовете на семейството си;
  • да се сбогуват;
  • да описват ежедневието си и да назовават дейности от свободното си време;
  • да описват човек или предмет;
  • да формулират молба и да отговарят на такава;
  • да задават въпрос за получаване на информация, включително с въпросителни местоимения;
  • да изразяват вкусове и желания;
  • да правят и приемат/отхвърлят предложение;
  • да броят до сто;
  • да четат непознат текст на български.

Успоредно с това курсът предвижда и увод в българската култура чрез запознаване с някои традиционни български празници като Коледа и баба Марта.