Представяне на основните разлики в употребата на глагола "съм", който в испанския език е в двойна форма: ser/estar