Στο μάθημα αυτό θα γνωρίσουμε τα ποτάμια της Κρήτης, τις βασικές κατηγορίες τους και τα μικρά ζώα που ζουν σ' αυτά.