Σε αυτό το διαθεματικό μάθημα οι μαθητές ασχολούνται με ό,τι αφορά στη Μεσόγειο θάλασσα (γεωγραφικά, οικονομικά, πολιτισμικά κλπ).