Το μάθημα αυτό στοχεύει να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να ξεχωρίσουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες όλα τα σώματα που υπάρχουν στο περιβάλλον μας, βάζοντας στη μία τα έμβια ( αυτά που έχουν ζωή) και στην άλλη τα άβια ( αυτά που δεν έχουν ζωή ) . Ακόμα, να εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες.