ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ/ Α ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΜΟΥ