Πριν από 5000 χρόνια περίπου, την εποχή Χαλκού, την περίοδο 3200-1100 π.Χ., στα μικρά νησιά του Αιγαίου που ονομάζονται Κυκλάδες γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ένας από τους παλαιότερους πολιτισμούς της Ευρώπης, ο Κυκλαδικός πολιτισμός.

 

Οι μαθητές επιδιώκεται να:

Να έλθουν σε επαφή με την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Να κάνουν συσχετίσεις και να προβαίνουν σε απλές γενικεύσεις.

Να προβληματιστούν για τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον ­και τον αγώνα του για την πρόοδο.

Να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της κυκλαδικής τέχνης και να θαυµάσουν αντιπροσωπευτικά της έργα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κυκλαδικός πολιτισμός, Κυκλάδες, ναυτικοί, έμποροι, πλοία, κτερίσματα, τεχνίτες, οψιανός, μάρμαρο, τηγανόσχημα, ειδώλια, Ακρωτήριο της Θήρας, τοιχογραφίες