Το μάθημα θα διαπραγματευτεί ιστορικά στοιχεία του ελλαδικού χώρου.