Στόχος της μαθηματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διερευνήσουν-κατανοήσουν τους λόγους εισαγωγής κοινού νομίσματος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μάθημα θα  ξεκίνησει μέσα από την γνωριμία των παιδιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα με τα θεσμικά όργανα αυτής. Τα παιδιά θα  ανακάλυψουν και θα καταγράψουν πληροφορίες για τα θεσμικά όργανα και θα παίξουν και σχετικά επιτραπέζια  παιχνίδια που θα  δημιούργησουν και τα ίδια.

Στη συνέχεια θα γνωρίσουν ποιες χώρες απαρτίζουν την Ευρωζώνη, με απώτερο σκοπό να διερευνήσουν και να κατανοήσουν τους λόγους εισαγωγής κοινού νομίσματος.

Μέσα από το παιχνίδι και τη συνεργασία των ομάδων, τα παιδιά θα ανακαλύψουν νέες πληροφορίες, θα διαμορφώσουν άποψη γύρω από οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα, θα μάθουν περισσότερα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.