Видео Заглавие Описание Етикети Добавено навъзходящо сортиране брой гледания

През погледа на учениците: Как реагирахте вие и вашите родители

07/25/2017 - 08:11
0

Растителен и животински свят в класната стая, 3 клас

Ивета Николаева, Откритият урок демострира...
Човек и природа, образователен софтуер, таблети, интерактивно
04/05/2017 - 12:13
0

Английски език, 7 клас

...
английски език, платформа, real time quiz, wiki
04/04/2017 - 22:26
0

Математика, 8 клас, комбиниран урок, 51 СУ София

...
математика, комбиниран урок, платформа, real time quiz
04/04/2017 - 22:26
0

2. 14. Създаване на урок от свързани страници, подредени в определена последователност и допълнени с тестови въпроси (Част 2)

...
intermediate level, management of activities, lesson
01/05/2017 - 16:19
0

2. 13. Създаване на урок от свързани страници, подредени в определена последователност и допълнени с тестови въпроси (Част 1)

...
intermediate level, management of activities, lesson
01/03/2017 - 23:54
0

2.12. Задание: Анонимно оценяване, работа в групи, оценяване посредством скали или критерии с различна тежест

...
intermediate level, management of activities, assignment, grading and evaluation in moodle
01/03/2017 - 23:54
0

2. 16. Добавяне на учебно съдържание пакетирано чрез SCORM-стандарт

...
intermediate level, scorm, management of resources
01/03/2017 - 23:54
0

2. 15. Уики: Добавяне на учебна дейност за съвместна работа в курса

...
intermediate level, management of activities, wiki, colaborative way to working
01/03/2017 - 23:54
0

2. 17. Преподаване и учене в реално време с помощта на виртуална класна стая

...
intermediate level, course communication
01/03/2017 - 23:54
0