Διαθέσιμα Μαθήματα

Πρόσβαση επισκέπτη

Как да работим с Moodle (Ниво за начинаещи)

Как да работим с Moodle (Ниво за начинаещи)

Курсът „Как да работим с Moodle” е пред...
Μάθημα
Custom self enrolment

Как да преподаваме с Moodle (Ниво за средно напреднали)

Как да преподаваме с Moodle (Ниво за средно напреднали)

Курсът „Как да преподаваме с Moodle” е ...
Μάθημα

Learning to use Moodle (Basic level)

Learning to use Moodle (Basic level)

The „Learning to use Moodle” course is aimed at teachers with basi...
Μάθημα

Teaching with Moodle (Intermediate level)

Teaching with Moodle (Intermediate level)

This course includes the following 19 topics: Glossary: How to crea...
Μάθημα

Πώς να δουλέψετε στην πλατφόρμα Moodle (Βασικό επίπεδο)

Πώς να δουλέψετε στην πλατφόρμα Moodle (Βασικό επίπεδο)

Το μάθημα «Πώς να δουλέψετε στην πλατφ...
Μάθημα
Custom self enrolment

Διδασκαλία με τη χρήση της πλατφόρμας Moodle (Μέσο επίπεδο)

Διδασκαλία με τη χρήση της πλατφόρμας Moodle (Μέσο επίπεδο)

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής 19 ε...
Μάθημα

Come lavorare con Moodle (livello iniziale)

Come lavorare con Moodle (livello iniziale)

The „Learning to use Moodle” course is aimed at teachers with bas...
Μάθημα
Custom self enrolment

Insegnare con Moodle (Livello Intermedio)

Insegnare con Moodle (Livello Intermedio)

Questo corso comprende i seguenti 19 argomenti: 1. Glossario: Come cr...
Μάθημα
Custom self enrolment

Информатика Л. Петров

Информатика Л. Петров

Μάθημα
Custom self enrolment

Информационни технологии

Информационни технологии

Μάθημα
Custom self enrolment

Математика

Математика

Μάθημα
Custom self enrolment

Четене с разбиране - Петрова

Четене с разбиране - Петрова

Μάθημα
Custom self enrolment

Човек и общество

Човек и общество

Μάθημα
Custom self enrolment

Математика

Математика

Μάθημα
Custom self enrolment

химия

химия

Μάθημα