Διαθέσιμα Μαθήματα

Πρόσβαση επισκέπτη

Как да работим с Moodle (Ниво за начинаещи)

Как да работим с Moodle (Ниво за начинаещи)

Курсът „Как да работим с Moodle” е пред...
Μάθημα
Custom self enrolment

Как да преподаваме с Moodle (Ниво за средно напреднали)

Как да преподаваме с Moodle (Ниво за средно напреднали)

Курсът „Как да преподаваме с Moodle” е ...
Μάθημα

Learning to use Moodle (Basic level)

Learning to use Moodle (Basic level)

The „Learning to use Moodle” course is aimed at teachers with basi...
Μάθημα

Teaching with Moodle (Intermediate level)

Teaching with Moodle (Intermediate level)

This course includes the following 19 topics: Glossary: How to crea...
Μάθημα

Πώς να δουλέψετε στην πλατφόρμα Moodle (Βασικό επίπεδο)

Πώς να δουλέψετε στην πλατφόρμα Moodle (Βασικό επίπεδο)

Το μάθημα «Πώς να δουλέψετε στην πλατφ...
Μάθημα
Custom self enrolment

Teaching with Moodle (Intermediate level)

Teaching with Moodle (Intermediate level)

This course includes the following 19 topics: Glossary: How to crea...
Μάθημα

Learning to use Moodle (Basic level)

Learning to use Moodle (Basic level)

The „Learning to use Moodle” course is aimed at teachers with bas...
Μάθημα
Custom self enrolment

Teaching with Moodle (Intermediate level)

Teaching with Moodle (Intermediate level)

This course includes the following 19 topics: Glossary: How to crea...
Μάθημα
Custom self enrolment

Информатика Л. Петров

Информатика Л. Петров

Μάθημα
Custom self enrolment

Информационни технологии

Информационни технологии

Μάθημα
Custom self enrolment

Математика

Математика

Μάθημα
Custom self enrolment

Четене с разбиране - Петрова

Четене с разбиране - Петрова

Μάθημα
Custom self enrolment

Човек и общество

Човек и общество

Μάθημα
Custom self enrolment

Математика

Математика

Μάθημα
Custom self enrolment

химия

химия

Μάθημα